Sponzorstvo

“Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje (sponzor) in sponzoriranec (organizacija ali posameznik) pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna), prejemnik pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. Odnos, obveznosti in ostala določila se zapišejo z sponzorsko pogodbo”.

 

 

 

 

Izvedba projekta samega,  od začetnih zamisli pa do danes ter do začetka prvega maratona v mesecu avgustu 2018 zahtevajo in bodo zahtevala določena sredstva.

Priprave, treningi, prehrana, oprema in ostale aktivnosti poleg energije in časa tekača terjajo materialna in nematerialna sredstva. Vse to si je tekač zagotavljal sam. 

Ob razvijanju športno-humanitarnega dogodka in zavedanju pomena ter veličine le-tega v letu 2018 se pojavlja potreba po sponzorski podpori, predvsem iz dveh vidikov:

  • Dobra in brezskrbna priprava tekača na izvedbo tekaškega dela projekta
  • Zagotovitev vseh potrebnih materialov in opreme za izvedbo projekta

Velikost projekta, dobrodelnost (namen) in prepoznavnost zaradi časovnega trajanja projekta omogočajo podjetjem in organizacijam (sponzorjem) veliko medijsko prepoznavnost. Vse oblike sponzoriranja se določijo z pogodbo.